Strona Główna / Publikacje

Publikacje

Książki

Artykuły w pracach zbiorowych

 • Polityczne i społeczne konsekwencje rezygnacji ze statusu miasta na prawach powiatu na przykładzie Ciechanowa, [w:] A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Zielona Góra 2018, s. 51-65.
 • Przemiany ustrojowe, liberalizm i własność prywatna a polityka wobec przestrzeni historycznych, [w:] B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne wyzwanie, Warszawa 2018, s. 621-629.
 • Spatial history-based politics”? Remarks on relations between power and architecture in Poland after accession to the European Union, [in:] M. Sulkowski (ed.), Poland in the European Union – perspectives of membership, Warsaw 2017, p. 112-122. (pobierz z researchgate.net)
 • The Policy towards Historical Urban Spaces in Poland and Germany, [in:] K. Ziemer (ed.), Memory and Politics of Cultural Heritage in Poland and Germany, Warsaw 2015, p. 94-116. (pobierz z researchgate.net)
 • Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych w Polsce i w Niemczech, [w:] K. Ziemer (red.), Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2015, s. 94-116.
 • Modele kształtowania miejskiej przestrzeni historycznej jako przykład polityki publicznej na poziomie lokalnym, [w:] A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, Rzeszów 2013, s. 163-172.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Formy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie miasta Ciechanów, „Studia Mazowieckie” rok IV/XI (2009) nr 3, s. 89-107. (pobierz treść artykułu)

Artykuły popularnonaukowe

 • Stary plan Ciechanowa powraca po prawie 80 latach, „Reduta”, Nr 20-23, styczeń-grudzień 2018, rok VI, s. 19-21. (pobierz pdf)
 • Akt lokacji Ciechanowa z 1400 roku (po przeniesieniu miasta w nowe miejsce), „Reduta”, Nr 18-19, lipiec-grudzień 2017, rok V, s. 3-6. (pobierz pdf)
 • Ciechanów AD 1820, „Reduta”, Nr 16-17, styczeń-czerwiec 2017, rok V, s. 15-20. (pobierz pdf)
 • Jak budowano „nowy Ciechanów”?, „Reduta”, Nr 14-15, lipiec-grudzień 2016, rok IV, s. 18-21. (pobierz pdf)
 • Wokół wydania pierwszej monografii Ciechanowa, „Reduta”, Nr 12-13, styczeń-czerwiec 2016, rok IV, s. 15-16. (pobierz pdf)
 • Ciechanowska Kolej Wąskotorowa, „Reduta”, Nr 10-11, lipiec-grudzień 2015, rok III, s. 20-22. (pobierz pdf)

Nuty

 • 24 Preludia i fugi w stylu J. S. Bacha, wyd. 2020 (pobierz pdf)